Медична документація, затверджена МОЗ України

Автор: admin | 11.12.2014

Назва форми Наказ Формат Тип
Ф-1 Рецепт (дорослий, дитячий) 23.08.13 А6/2, А5 газ.
001/о Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації 14.02.12 А4/2 офсет
001-1/о Журнал відмовлень у госпіталізації 19.03.10 А4/2 офсет
001-2/о Журнал обліку хворих, яким надана лікувальна відпустка 23.03.10 А4/2 офсет
001-3/о Журнал обліку перебування хворого в денному стаціонарі - стаціонарі вдома 22.08.13 А4/2 офсет
002/о Журнал обліку приймання вагітних, роділь і породіль 13.02.06 А4/2 офсет
003/о Медична карта стаціонарного хворого (з приймальним відділенням) 14.02.12 6 А4/2 офс./газ.
003/о Медична карта стаціонарного хворого (без приймального відділення) 14.02.12 5 А4/2 офс./газ.
003-2/о Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома 27.12.99 2 А5/2 офс./газ.
003-3/о Первинний огляд анестезіолога і протокол загального знеболювання 14.02.12 2 А4/2 офс./газ.
003-4/о Листок лікарських призначень 29.05.13 А4 офс./газ.
003-5/о Протокол переливання крові та її компонентів 29.05.13 А5 офс./газ.
003-6/о Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболювання 14.02.12 А4/2 офс./газ.
004/о Температурний лист 26.07.99 А4/2 офс./газ.
005/о Листок переливання трансфузійних рідин 14.02.12 А4/2 офс./газ.
006/о Журнал обліку збору ретроплацентарної крові 29.05.13 А4/2 офсет
007/о Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару 25.12.05 А5, А4 офс./газ.
008/о Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі 14.02.12 А4/2 офсет
009/о Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин 14.02.12 А4/2 офсет
010/о Журнал запису пологів у стаціонарі 13.02.06 А4/2 офсет
011/о Листок основних показників стану хворого, який знаходиться у відділенні (палаті) 26.07.99 А4/2 офс./газ.
012/о Акт про знищення використаних ампул з-під наркотичних і психотропних лікарських засобів в закладах охорони здоров’я 13.08.01 А4 офс./газ.
013/о Протокол патологоанатомічного дослідження 14.02.12 2 А4/2 офс./газ.
013-1-п Протокол патологоанатомічного дослідження посліду 14.02.12 А4/2 офс./газ.
014/о Направлення на патологогістологічне дослідження 29.05.13 А5/2 офс./газ.
015/о Журнал реєстрації трупів 26.07.99 А4/2 офсет
016/о Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі, відділенні 26.07.99 А4/2 офс./газ.
017/о Акт констатації біологічної смерті 26.09.99 А5/2 офс./газ.
025/о Медична карта амбулаторного хворого 14.02.12 12 А5/2 картон, газ.
025-1/о Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого 27.12.99 3 А5/2 офс./газ.
025-2/о Талон реєстрації заключних (уточнених) діагнозів 14.02.12 А6/2 газ.
025-3/о Медична карта студента 29.05.13 А4 офс./газ.
025-4/о Талон на прийом до лікаря 29.05.13 А6 газ.
025-5/о Талон амбулаторного пацієнта при наданні консультативної поліклінічної допомоги 01.12.04 А6/2 газ.
025-6/о Талон амбулаторного пацієнта 29.05.13 А4/2 офс./газ.
025-8/о Медичний паспорт сім’ї 12.07.01 2 А4/2 офс./газ.
025-8-1 Посімейний журнал дільниці лікаря загальної практики – сімейного лікаря 08.01.04 А4/2 офсет
025-9/о Реестраційна форма пацієнта лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 04.11.11 А5/2 офс./газ.
025-11/о Талон про відкріплення пацієнта від лікаря, що надає первинну медичну допомогу 04.11.11 А5 офс./газ.
026/о Медична карта дитини 29.05.13 3 А4/2 офсет
027/о Виписка з медичної карти амбулаторного хворого 14.02.12 А5/2 офс./газ.
027-1/о Виписка из медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення 29.12.00 А4/2 офс./газ.
027-2/о Протокол про виявлення у хворого занедбаної форми злоякісного новоутворення 22.01.96 А4/2 офс./газ.
027-3/о Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ТБ 09 08.12.05 А4/2 офс./газ.
028/о Консультативний висновок спеціаліста 14.02.12 А5 офс./газ.
028-1/о Направлення на консультацію в діагностичні кабінети, в лабораторії та результат обстежень 08.01.04 А5 офс./газ.
029/о Журнал обліку процедур 29.12.00 А4/2 офсет
030/о Контрольна карта диспансерного нагляду 14.02.12 А5/2 ватман/картон
030-1/о Контрольна карта диспансерного нагляду за хворими на розлади психіки и поведінки та розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин 29.05.13 А4/2 офс./газ./картон
030-4/о Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз та особою із груп ризику 29.05.13 А5/2 офс./газ.
030-6/о Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення (+ вкладний листок) 28.07.14 А4/2 (+А4) офс./газ.
031/о Книга запису викликів лікарів додому 29.05.13 А4/2 офсет
032/о Журнал запису пологової допомоги вдома 29.05.13 А4/2 офсет
035/о Журнал запису висновків ЛКК 29-13-00 А4/2 офсет
036/о Журнал реєстрації листків непрацездатності 14.02.12 А4/2 офсет
037/о Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) 14.02.12 А4/2 офс./газ.
037-1/о Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда 14.02.12 А4/2 офс./газ.
037-2/о Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта 14.02.12 А4/2 офс./газ.
038/о Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення 29.12.00 А4/2 офсет
039/о Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома 28.07.14 А4/2 офс./газ.
039-2/о Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету 28.07.14 А4/2 офсет
039-3/о Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) 14.02.12 А4/2 офсет
039-4/о Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда 14.02.12 А4/2 офсет
039-5/о Щоденник обліку роботи рентгенoдіагностичного відділення (кабінету) 14.02.12 А4/2 офсет
039-6/о Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету) 14.02.12 А4/2 офсет
039-7/о Щоденник обліку роботи кабінету функціональної діагностики 29.05.13 А4/2 офсет
039-8/о Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики 14.02.12 А4/2 офсет
039-9/о Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики 29.05.13 А4/2 офсет
040/о Карточка попереднього запису на прийом до лікаря 27.12.99 А4/2 офс./газ.
042/о Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури (+ вкладний листок) 29.05.13 2 А5/2 (+А5) офс./газ.
043/о Медична карта стоматологічного хворого 14.02.12 6 А5/2 картон, офсет
043-1/о Медична карта ортодонтичного пацієнта 29.05.13 4 А5/2 ватман, офсет
044/о Карта хворого, який лікується у фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті) 14.02.12 А5/2 офс./газ.
045/о Карта звернення за антирабічною допомогою 28.07.14 А5/2 + А5 офс./газ.
046/о Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень 14.02.12 А4/2 офсет
046-1/о Журнал обліку технічного обслуговування та ремонту ендоскопічної апаратури 14.02.12 А4/2 офсет
047/о Журнал реєстрації функціональних досліджень 29.05.13 А4/2 офсет
048/о Журнал реєстрації ультразвукових досліджень 14.02.12 А4/2 офсет
049/о Журнал обліку профілактичної роботи лікаря-стоматолога 28.07.14 А4/2 офсет
049-1/о Журнал реєстрації радіоізотопних досліджень 29.05.13 А4/2 офсет
050/о Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій 14.02.12 А4/2 офсет
051/о Картка хворого, який підлягає лікуванню променевою терапією 29.05.13 2 А4/2 офс./газ.
052/о Карта профілактичних флюорографічних досліджень 28.07.14 А5/2 картон
053/о Лікувальна карта призовника 27.12.99 А4 офсет
055/о Карта обстеження дитини віком 0 - 17 років включно з незвичайною реакцією на вакцинацію (рев.) БЦЖ 29.05.13 А5/2 офс./газ.
056/о Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії 28.07.14 А4/2 офсет
058/о Екстренне повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення 10.01.06 А5/2 офс./газ.
060/о Журнал обліку інфекційних захворювань 29.12.00 А4/2 офсет
060-1/о Журнал реєстрації випадків туберкульозу 02.09.09 А4/2 офсет
060-2/о Журнал реєстрації хворих 4 категорії 31.03.09 6 А4 офсет
063/о Карта профілактичних щеплень 10.01.06 А5/2 картон
063-1/о Карта імунізації 27.12.99 4 А5/2
063-2/о Інформована згода та оцінка стану на проведення щеплення 31.12.09 А5/2 офс./газ.
064/о Журнал обліку профілактичних щеплень 10.01.06 А4/2 офсет
065/о Медична карта хворого на венеричне захворювання 28.07.14 А5/2 офс./газ.
065-1/о Медична карта хворого на грибкове захворювання 28.07.14 4 А5/2 офс./газ.
066/о Карта хворого, який вибув із стаціонару 14.02.12 А5/2 офс./газ.
066-1/о Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару 29.05.13 А4/2 офс./газ.
069/о Журнал запису амбулаторних операцій 14.02.12 А4/2 офсет
070/о Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування 14.02.12 А5 офс./газ.
070-1/о Журнал обліку санаторно-курортних путівок, виданих
санаторно-курортною відбірковою комісією закладу охорони здоров’я
12.01.09 А4/2 офсет
070-2/о Журнал обліку довідок для одержання путівки на санаторно-курортне лікування 30.04.09 А4/2 офсет
070-3/о Журнал обліку санаторно-курортних путівок до спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв Міністерства охорони здоров’я України 26.10.09 А4/2 офсет
072/о Санаторно-курортна карта 28.07.14 А5/2 офс./газ.
074/о Журнал реєстрації амбулаторних хворих 14.02.12 А4/2 офсет
074-1/о Журнал/карта медичної допомоги сім’ям 12.07.01 А4/2 офсет
075/о Зошит запису вагітних, які знаходяться під наглядом фельдшерсько-акушерського пункту 05.08.99 А4/2 офсет
076/о Санаторно-курортна карта для дітей віком 0 - 17 років включно 29.05.13 3 А5 офс./газ.
077/о Путівка у дитячий санаторно курортний заклад 29.05.13 2 А5/2 офс./газ.
077-1/о Журнал обліку довідок про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді 11.06.12 А4/2 офсет
078/о Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз 28.07.14 А5 офс./газ.
079/о Медична довідка на учня, який від’їжджає в оздоровчий табір 29.05.13 А5/2 офс./газ.
079-1/о Медична довідка про стан здоров’я дитини, яка виїжджає за кордон
на відпочинок та оздоровлення
30.10.06 А5/2 офс./газ.
080/о Медичний висновок на дитину (підлітка) - інваліда з дитинства у віці до 18 років (+ корінець) 14.12.01 А5/2 (+А5) офс./газ.
080-1/о Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді 11.06.12 А5 офс./газ.
081/о Медична карта хворого на туберкульоз 28.07.14 8 А5/2 офсет
081-1/о Медична карта хворого на туберкульоз ТБ 01 08.12.05 А4/2 офсет
081-4/о Медична карта хворого на туберкульоз ТБ 01-МР ТБ (4 категорія) 31.03.09 2 А4/2 офсет
082/о Медична довідка про стан здоров’я громадян України, які виїжджають за кордон 13.08.01 А4 офс./газ.
082-1/о Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров`я громадян України, які виїжджають за кордон 13.08.01 А4/2 офсет
083-4/о Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом 05.06.00 А4/2 офсет
085/о Карта дільничної медсестри протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного диспансерного відділення (кабінету) лікарні (поліклініки) 27.12.99 3 А5/2 офсет
086/о Медична довідка (лікарський консультаційний висновок) 14.02.12 А5/2 офс./газ.
086-1/о Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати
обов’язкового медичного профілактичного огляду
16.08.10 А5 офс./газ.
086-2/о Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем 23.05.12 А5 офс./газ.
087/о Книга запису роботи юрисконсульта закладу охорони здоров’я 26.07.99 А4/2 офсет
088/о Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК) 14.02.12 А5/2 +А5 офсет
088/о Повідомлення лікувально-профілактичного закладу про рішення МСЕК 14.02.12 А5 офсет
088/о Додаток до форми № 088/о (направлення на МСЕК) - А5/2 офс./газ.
089/о Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом
активного туберкульозу або його рецидиву
25.03.02 А5 офс./газ.
089-1/о Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію 10.01.06 А5 офс./газ.
089-2/о Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости 10.01.06 А5 офс./газ.
090/о Повідомлення про хворого вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення 10.01.06 А4 офс./газ.
091/о Листок призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів та виконання цих призначень 18.12.99 А5/2 офс./газ.
092/о Повідомлення про травму невиробничого характеру 23.05.97 А5 офс./газ.
094-1/о Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації 04.08.98 А5 офс./газ.
095/о Довідка про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу I–IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад 14.02.12 А5 офс./газ.
095-2/о Довідка про тимчасове звільнення від роботи по догляду за хворою дитиною (+контрольний талон) 28.07.14 А5 (+А5) офс./газ.
096/о Історія пологів 26.07.99 4 А4/2 офсет
Партограма до історії пологів - А3 офсет
097/о Карта розвитку новонародженого 26.07.99 4 А4/2 офсет
100/о Акт судово-психіатричного експерта 29.05.13 2 А4/2 офсет
102/о Журнал відділення (палати) для новонароджених 13.02.06 А4/2 офсет
103/о Медичне свідоцтво про народження 08.08.06 А5/2 офс./газ.
103-1/о Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу 08.08.06 А5 офс./газ.
104/о Висновок комісії лікарів-психіатрів щодо особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру 28.07.14 2 А4/2 офс./газ.
105/о Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз 28.07.14 А4/2 офсет
106/о Лікарське свідоцтво про смерть 08.08.06 2 А4/2 офс. + газ.
108-1/о Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ - інфікованим та роботі з ВІЛ - інфікованим матеріалом 25.05.00 А4/2 офсет
109/о Картка виклику швидкої медичної допомоги 17.11.10 А5 офс./газ.
110/о Карта виїзду швидкої медичної допомоги 17.11.10 А4/2 офс./газ.
111/о Індивідуальна карта вагітної і породіллі 27.12.99 8 А4/2 офсет
111-1/о Журнал обліку допологових патронажів вагітних 27.12.99 А4/2 офсет
112/о Історія розвитку дитини 28.07.14 17 А5/2 картон + газ.
113/о Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні ТАЛОН 1 13.02.06 8 А5/2 офс./газ.
113/о Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні ТАЛОН 2 13.02.06 А5/2 офс./газ.
113/о Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні ТАЛОН 3 13.02.06 А5/2 офс./газ.
114/о Супровідний листок (з талоном) 17.11.10 А4 офс./газ.
115/о Журнал запису звернень про невідкладну медичну допомогу 05.08.99 А4/2 офсет
116/о Зошит обліку роботи вдома дільничної (патронажної) медичної сестри (акушерки) 27.12.99 А4/2 офсет
122/о Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду 31.03.94 А4/2 офс./газ.
122-1/о Протокол обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 17.01.02 А4/2, А5/2 офс./газ.
122-3/о Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів 17.01.02 А4/2 офсет
123/о Картка особи, яка підлягає медичному огляду - А4/2 офс./газ.
123-1/о Картка про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування 30.07.12 А4/2 офс./газ.
127/о Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи 20.10.99 А5 офс./газ.
127-1/о Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи 20.10.99 А4/2 офсет
127-2/о Контрольний журнал реєстрації групи крові та резус-приналежності 29.12.00 А4/2 офсет
128/о Журнал обліку роботи кабінету інфекційних захворювань 27.12.99 А4/2 офсет
129-1/о Журнал реєстрації медичних оглядів для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп’яніння 27.12.99 А4/2 офсет
129-4/о Журнал обліку наркотичних препаратів в кабінетах замісної підтримувальної терапії закладу охорони здоров’я 27.03.12 А4/2 офсет
129-5/о Журнал запису висновків комісії з доцільності призначення наркотичних засобів для замісної підтримувальної терапії закладу охорони здоров’я 27.03.12 А4/2 офсет
131/о Карта обліку диспансеризації 27.12.99 А5/2 картон/ватман
133/о Медична довідка про стан здоров’я особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування 30.07.12 А5/2 офс./газ.
133-1/о Журнал реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я 30.07.12 А4/2 офсет
137/о Карта-повідомлення про побічну реакцію чи відсутність ефективності лікарського засобу при медичному застосуванні 27.12.06 А4/2 офс./газ.
137-2/о Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв 05.06.00 А4/2 офсет
140-3/о Журнал реєстрації виданих бланків суворого обліку 07.10.08 А4/2 офсет
140-4/о Журнал комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я 21.12.13 А4/2 офсет
140-5/о Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я 28.07.14 3 А4/2 офс./газ.
142/о Медична карта огляду водія (кандидата у водії) транспорту № 28.11.97 А5/2 офс./газ.
147/о Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (з відривним контрольним талоном для довідки) 18.03.02 А4 офс./газ.
149-1/о Повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку 16.02.04 А5/2 офс./газ.
151/о Журнал обліку померлих 04.01.01 А4/2 офсет
152/о Журнал обліку новонароджених 29.12.00 А4/2 офсет
153/о Журнал обліку випадків перинатальної смерті 13.02.06 А4/2 офсет
155-1/о Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НС) (уточнене, або заключне) 03.08.00 А4/2 офс./газ.
164-3/о Журнал реєстрації заяв інвалідів, дітей-інвалідів про взяття їх на облік для отримання і заміни технічних та інших засобів 12.02.13 А4/2 офсет
169/о Картка забезпечення технічними та іншими засобами 12.02.13 А4/2 -
200/о Направлення на аналіз 04.01.01 А6 газ.
200-1/о Направлення на бактеріоскопічне дослідження ТБ 05 02.09.09 А5 газ.
200-2/о Направлення на бактеріоскопічне дослідження ТБ 06 02.09.09 А5/о газ.
202/о Направлення на біохімічний аналіз крові, плазми, сироватки, сечі, спинномозкової рідини - А5 газ.
203/о Цитологічне дослідження 04.01.01 А6 газ.
204/о Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, вірусологічне, паразитологічне) дослідження 04.01.01 А5 газ.
205/о Направлення на санітарно-мікробіологічне дослідження (з відривним результатом) 04.01.01 А5 газ.
207/о Направлення для дослідження крові на резус-приналежність
і резус-антитіла
04.01.01 А5 газ.
209/о Результат аналізу 04.01.01 А6 газ.
210/о Аналіз сечі загальний 04.01.01 А6/2 газ.
211/о Аналіз сечі за Зимницьким 04.01.01 А6 газ.
212/о Аналіз сечі за Нечипоренком 04.01.01 А6 газ.
213/о Аналіз сечі на глюкозуричний профіль 04.01.01 А5 газ.
214/о Аналіз сечі на активність α-амілази (діастаза) 04.01.01 А7 газ.
218/о Аналіз виділення із сечостатевих органів 04.01.01 А6 газ.
219/о Аналіз калу (копрограма) 04.01.01 А6/2 газ.
220/о Аналіз калу на ентеробіоз 04.01.01 А7 газ.
220/о Аналіз калу на гельмінти та найпростіші 04.01.01 А7 газ.
221/о Аналіз шлункового вмісту (фракційне дослідження) 04.01.01 А4/2 офс./газ.
222/о Аналіз дуоденального вмісту 04.01.01 А4/2 офс./газ.
223/о Аналіз спинномозкової рідини
224/о Клінічний аналіз крові 04.01.01 А6/2 газ.
225/о Аналіз крові на гемоглобін, еритроцити, швидкість осідання еритроцитів, кольоровий показник, тромбоцити 04.01.01 А6 газ.
226/о Журнал реєстрації забору крові та інших біологічних речовин для дослідження на ВІЛ-інфекцію 04.01.01 А4/2 офсет
227/о Аналіз пунктату кісткового мозку (мієлограма) 04.01.01 А4/2 офс./газ.
228/о Біохімічний аналіз крові (загальний) 04.01.01 А5 газ.
228/о Біохімічний аналіз крові (калій) 04.01.01 А6 газ.
228/о Біохімічний аналіз крові (сечовина) 04.01.01 А6 газ.
228/о Біохімічний аналіз крові (загальний білок) 04.01.01 А6 газ.
228/о Біохімічний аналіз крові (білірубін) 04.01.01 А6 газ.
228/о Біохімічний аналіз крові (ліпіди) 04.01.01 А6 газ.
228/о Біохімічний аналіз крові на печінкові проби 04.01.01 А6 газ.
229/о Аналіз на білкові фракції сироватки крові 04.01.01 А6 газ.
230/о Імунологічне дослідження крові 04.01.01 А5 газ.
231/о Аналіз крові на вміст глюкози натщесерце 04.01.01 А7 газ.
232/о Аналіз крові (глікемічна крива після навантаження глюкозою, галактозою) 04.01.01 А6 газ.
235/о Аналіз крові на вміст гормонів, медіаторів і альфафетопротеїну 04.01.01 А7 газ.
237/о Аналіз крові (показники системи згортання) 04.01.01 А5 газ.
238/о Аналіз крові (показники системи згортання) (скорочений варіант) 04.01.01 А7 газ.
240/о Результат мікробіологічного дослідження і визначення чутливості виділених культур до хіміотерапевтичних препаратів 04.01.01 А5 газ.
240-1/о Журнал опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію 08.12.05 А4/2 офсет
240-1 ТБ-05а Опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію 08.12.05 А4 офс./газ.
240-1 ТБ-06а Результат культурального дослыдження (посіву) 02.09.09 А5 офс./газ.
241/о Аналіз крові на реакцію Васермана 04.01.01 А6 газ.
241-2/о Серологічне дослідження крові на сифіліс 04.01.01 А6 газ.
243/о Біохімічний аналіз крові на ревмопроби 04.01.01 А6 газ.
245/о Аналіз крові на маркери вірусних гепатитів 04.01.01 А6 газ.
246/о Направлення на дослідження зразків сироваток крові на ВІЛ-інфекцію 04.01.01 А6 газ.
249/о Направлення на дослідження зразків сироваток крові на наявність антитіл до ВІЛ 04.01.01 А5 газ.
249-7/о Направлення на проведення дослідження на наявність антитіл до ВІЛ 21.12.10 А4/2 офс./газ.
250/о Журнал реєстрації аналізів і їх результати 04.01.01 А4/2 офсет
252/о Журнал реєстрації мікробіологічних і паразитологічних досліджень 04.01.01 А4/2 офсет
252-1/о Лабораторний реєстраційний журнал (бактеріоскопічні дослідження) ТБ 04/1 02.09.09 А4/2 офсет
252-1/о Лабораторний реєстраційний журнал (мікроскопія) ТБ 04/1 08.12.05 А4/2 офсет

Рубрики: Медична документація | Comments Off